• دسته‌بندی نشده

  انواع کابل زیر زمینی

  کابل زمینی چیست؟ کابل برق انواع مختلفی دارد، یکی از انواع آن کابل زمینی برق است. کابل زمینی برق مناسب محیط های داخلی و یا برای کابل کشی زمینی برق است. و طراحی آن به گونه ای است که نباید در مکان هایی که تحرک کابل در آن زیاد است قرار گیرد و ترجیحا برای مکان های ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. همان طور که می دانید کابل برق با هادی های مختلفی طراحی و تولید می شوند. هادی کابل زمینی از جنس هادی نرم شده مفتول است. یکی از انواع کابل زمینی برق کابل زمینی مفتول یا کابل زمینی nyy است این نوع کابل چون به نسبت سایر…

  دیدگاه‌ها برای انواع کابل زیر زمینی بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  کابل کشی اصولی

  ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان قیمتی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ آنها، ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ در ﮔﻮدال ﻫﺎ، ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺎﺑﻞ از ﻗﺮﻗﺮه، ﺷﻌﺎع ﻣﺠﺎز ﺧﻢ ﻫﺎ در ﻛﺎﺑﻞ، ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ آنها در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ و …ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎﺑﻞ ﻛﺸﻲ ﺑه آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد. نکات مهم کابل کشی    به علت موارد استعمال گوناگون، جهت انتخاب بست ها، کابل کشی های مختلف بایستی به…

  دیدگاه‌ها برای کابل کشی اصولی بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  عیب یابی کابل برق در سراسر ایران

  عیب یابی کابل برق در تمامی شهرستان ها به صورت فوری و با قیمت نازل انجام می شود تست غیر مخرب تلفن تماس : 09390056466 تضمین عیب یابی دقیق عیب یابی فوری تخصص ما است تلفن تماس : 09390056466

  دیدگاه‌ها برای عیب یابی کابل برق در سراسر ایران بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  آموزش عیب یابی کابل

  برای عیب یابی کابل تجهیزات عیب یابی که شامل دستگاه فرستنده و گیرنده و مسیریاب و نقطه یاب می باشد استفاده می شود عیب یابی کابل مطمئن آموزش عیب یابی دقیق غیر مخرب تخصص ما است تلفن تماس : 09390056466 آموزش عیب یابی کابل برق می بایست تئوری و عملی باشد و هر عیب یاب می بایست به طور کلی حداقل 5 سال تجربه داشته باشد تا بتواند در تمامی شرایط نقطه را درست تشخیص دهد

  دیدگاه‌ها برای آموزش عیب یابی کابل بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  هزینه عیب یابی کابل

  تعرفه و هزینه عیب یابی کابل باتوجه به شرایط کابل مشخص می شود. ضمن ارائه دقیق اطلاعات از وضعیت کابل به اپراتور می توانید از قیمت و تعرفه آن مطلع شوید. دادن اطلاعات درست از وضعیت کابل در قیمت مهم است زیرا اپراتور عیب یاب بعد از حضور و تست کابل از شرایط دقیق کابل مطلع شده و درصورت مغایرت زیاد با اطلاعات داده شده، هزینه مطابق فاکتور تغییر خواهد کرد. تضمین قیمت منصفانه و عیب یابی کابل در اولین فرصت و به صورت فوری امداد کابل تلفن 09390056466

  دیدگاه‌ها برای هزینه عیب یابی کابل بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  روش های عیب یابی کابل

  به طور کلی 4 روش جهت عیب یابی وجود دارد : 1- tdr جهت تعیین متراژ حدودی اهم پایین 2-arm متراژ حدودی اهم بالا 3-icm متراژ حدودی اهم بالا 4-swp نقطه یابی دقیق شرکت امداد کابل برای عیب یابی دقیق از تمامی روش ها به صورت تست های غیر مخرب استفاده می کند متاسفانه اخیرا شرکت های جعلی و تقلبی با تجهیزات دست ساز و بدون تاییدیه به کابل ها اسیب میزندد و طول عمر کابل را با این تجهیزات مخرب کم می کنند تا خرابی کابل بیشتر شود و پول بیشتری بگیرند

  دیدگاه‌ها برای روش های عیب یابی کابل بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  نحوه عیب یابی کابل برق

  عیب یابی کابل برق توسط تجهیزات پیشرفته فرکانسی انجام مشود که بر اساس اولتراسونیک و فرکانس های کیلوهرترزی نقطه دقیق خرابی کابل تعیین میشود برای عیب یابی و تعیین خرابی کابل برق با امداد کابل تماس بگیرید. عیب یابی تضمینی با تست های غیر مخرب برای کابل که زیر نظر متخصصین مجرب و اموزش دیده انجام می شود. تمامی تجهیزات دارای گواهی کالیبره و تاییدیه معتبر می باشند.

  دیدگاه‌ها برای نحوه عیب یابی کابل برق بسته هستند
 • دسته‌بندی نشده

  عیب یابی کابل

  عیب یابی کابل برق در تمام ایران پروسه عیب یابی کابل شامل 1- تست و تشخیص 2- مسیریابی دقیق کابل 3- براورد تخمین تا نقطه اتصالی 4- نقطه یابی کابل است تمامی مراحل به صورت غیر مخرب و با دستگاه فرکانسی انجام میشود تلفن تماس : 09390056466

  دیدگاه‌ها برای عیب یابی کابل بسته هستند