دسته‌بندی نشده

عیب یابی نقطه خرابی کابل

عیب یابی نقطه عیب کابل به صورت غیر مخرب انجام می شود و کاملا به صورت فرکانسی می باشد

نقطه عیب کابل شامل اتصالی، بریدگی ، اتصال به زمین می باشد

Leave a Reply