دسته‌بندی نشده

تست کابل های برق فشار قوی و فشار ضعیف

تست کابل های فشار ضعیف توسط میگر و تست کابل های فشار قوی توسط دستگاه هایپات انجام می شود

رعایت ولتاژ مجاز و مدت زمان تست کابل بسیار مهم می باشد.

دستگاه دقیق و اپراتور مجرب نیز بر کیفیت این کار تاثیر گذار هست

برای تست کابل های برق با ما تماس بگیرید.

Leave a Reply