دسته‌بندی نشده

هزینه عیب یابی کابل

تعرفه و هزینه عیب یابی کابل باتوجه به شرایط کابل مشخص می شود.

ضمن ارائه دقیق اطلاعات از وضعیت کابل به اپراتور می توانید از قیمت و تعرفه آن مطلع شوید.

دادن اطلاعات درست از وضعیت کابل در قیمت مهم است زیرا اپراتور عیب یاب بعد از حضور و تست کابل از شرایط دقیق کابل مطلع شده و درصورت مغایرت زیاد با اطلاعات داده شده، هزینه مطابق فاکتور تغییر خواهد کرد.

تضمین قیمت منصفانه و عیب یابی کابل در اولین فرصت و به صورت فوری

امداد کابل

تلفن 09390056466