دسته‌بندی نشده

آموزش عیب یابی کابل

برای عیب یابی کابل تجهیزات عیب یابی که شامل دستگاه فرستنده و گیرنده و مسیریاب و نقطه یاب می باشد استفاده می شود

عیب یابی کابل مطمئن

آموزش عیب یابی

دقیق

غیر مخرب

تخصص ما است

تلفن تماس : 09390056466

آموزش عیب یابی کابل برق می بایست تئوری و عملی باشد و هر عیب یاب می بایست به طور کلی حداقل 5 سال تجربه داشته باشد تا بتواند در تمامی شرایط نقطه را درست تشخیص دهد