رزومه و سوابق کاری

عیب یابی کابل در پروژه های مروبط به شرکت های زیر :

شرکت نفت

پالایشگاه ستاره خلیج فارس

مپنا

فراب

راه آهن (رجا)

شرکت اویکو