دسته‌بندی نشده

نحوه پیدا کردن خرابی کابل برق زیر زمین

پیدا کردن خرابی کابل برق زیر زمینی نیازمند تجهیزات تخصصی می باشد.

ابتدا نوع خرابی کابل باید تشخیص داده شود.

سپس دستگاه عیب یابی کابل متصل می شود.

مسیر کابل با دقت بالا می بایست تعیین شود.

متراژ تا نقطه معیوب کابل نیز تخمین زده می شود

نقطه دقیق خرابی کابل توسط دستگاه گیرنده مشخص می شود

پس از این مرحله کابل می بایست ترمیم و رفع عیب گردد.

Leave a Reply