دسته‌بندی نشده

پیدا کردن نقطه عیب کابل برق

نقطه یابی کابل های برق یک پروسه شامل

تخ

متاسفانه عیب ها و مشکلاتی که برای انواع کابل های برق رخ میدهند از تنوع زیادی برخوردار هستند ، به گونه ای که بسیاری از مهندیسین قهار و کارشناسان ماهر نیز گاها قادر به کشف این عیوب نخواهند بود ، به همین علت برای پیشگیری از بروز خطر های احتمالی برای کابل های برق لازم است در ابتدای کار تمهیداتی اندیشه شود.

به طور مثال اگر پروژه ساخت یک ساختمان بر عهده شماست لازم است که از نصاب های خود درخواست کنید تا هنگام نصب کابل های برق نهایت دقت را به عمل آورند ، در واقع آن ها باید کابل ها را در مکان هایی نصب کنند که در صورت عبور و فعالیت دیگر کارگران ساختمانی ، آسیبی وارد نشود.

Leave a Reply